Działania Overlack na rzecz zrównoważonego rozwoju i jakości – ekologia i gospodarka

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i rosnącym ciśnieniem na ekosystemy, coraz więcej firm zwraca uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Overlack, międzynarodowy dostawca chemikaliów specjalistycznych. W ramach swojej strategii biznesowej firma stawia na działania promujące ochronę środowiska oraz wysoką jakość swoich produktów. Jak to się przekłada na konkretne działania? Przyjrzyjmy się bliżej.

1. Ograniczenie emisji CO2

Jednym z priorytetów firmy Overlack jest redukcja emisji dwutlenku węgla, zarówno w jej własnych procesach produkcyjnych, jak i w całym łańcuchu dostaw. Firma klasyfikuje swoją emisję według standardów organizacji CDP (Carbon Disclosure Project) i dąży do precyzyjnego monitorowania swojego wpływu na środowisko. Dzięki temu może planować dalsze inwestycje umożliwiające zmniejszenie śladu węglowego.

2. Efektywność energetyczna

Overlack realizuje projekty zmierzające do oszczędności energii w swoich obiektach. Stosuje nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, takie jak lampy LED czy izolacja budynków. Dodatkowo, firma inwestuje w odnawialne źródła energii, na przykład, montuje panele fotowoltaiczne na dachach swoich hal produkcyjnych.

3. EcoVadis – certyfikat odpowiedzialności społecznej

Overlack posiada certyfikat EcoVadis, świadczący o wysokim poziomie zaangażowania firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Jest to międzynarodowy system oceny firm pod względem zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia cztery główne kategorie: środowisko, praktyki pracy i prawa człowieka, etyka oraz łańcuch dostaw.

4. Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

Firma Overlack przykłada dużą wagę do efektywnego gospodarowania odpadami, zarówno powstającymi w procesie produkcji chemicaliów, jak i zużytego opakowań. Zapewnia odpowiednią segregację i zagospodarowanie materiałów. Dążąc do zamknięcia obiegu recyklingowego tworzy własne komórki mające na celu przetwarzanie zastosowanej rolki na surowiec wtórny.

5. Ograniczenie zużycia wody

Przetwórstwo chemiczne może być procesem znacząco oddziałującym na środowiska wodne, dlatego Overlack prowadzi działania mające na celu minimalizowanie zużycia tego cennego zasobu. Wykorzystuje technologie, które pozwalają na uzdatnianie ścieków i ich ponowne użytkowanie. Ponadto, firma tworzy odpowiednie infrastruktury przechowywania wody deszczowej, aby redukować pobór z rzeźby wodnej.

6. Współpraca z partnerami w łańcuchu dostaw

Overlack współpracuje z innymi firmami – ukierunkowując gospodarkę w stronę bardziej zrównoważonego rozwoju. Stara się uczestniczyć jedynie w współpracy z przedsiębiorstami, które mają podobne priorytety ekologiczne i społeczne..

Overlack to przykład firmy z branży chemicznej, która traktuje kwestie ekologiczne i jakości produktów jako kluczowe czynniki swojej strategii biznesowej. Realizując te cele, firma udowadnia, że można połączyć troskę o środowisko z długoterminowym sukcesem gospodarczym. Stały rozwój oraz dbałość o planetę to wartości, które mogą uczynić Overlack liderem przemysłu chemicznego nowej ery – opartej na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym.

W obecnych czasach, coraz większą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska i działań służących zachowaniu równowagi ekologicznej. Zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju pojawia się coraz więcej dążących do tego celu konkretnych regulacji prawnych oraz inicjatyw społecznych. Nieinaczej jest w przypadku branży chemicznej, a w szczególności w Polskim oddziale koncernu Overlack – pierwszorzędnego dystrybutora surowców chemicznych.

Firmy działające na rynku chemicznym są niekiedy niesłusznie kojarzone z generatorem zanieczyszczeń oraz przyczyną negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Jednak Overlack od lat stawia sobie za cel działanie w sposób zrównoważony zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym. Inwestowanie w innowacje mogące przyczynić się do minoryzacji ewentualnych szkód dla ekosystemu jest jednym z elementów realizacji tej strategii.

Nastawienie na rozwój zrównoważony objawia się charakterystycznymi dla Overlack polityką, która opiera się na trosce o jakość świadczonych usług oraz dążeniu do minimalizacji wpływu na środowisko. W praktyce wyraża się to choćby w działaniach mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz powietrza, stosowanie ekologicznych metod jej oczyszczania czy też ograniczanie zużycia energii.

W drodze do osiągnięcia celów z zakresu zrównoważonego rozwoju kluczowe znaczenie dla Overlack wprowadzenie systemu zarządzania jakością. Firma jest posiadaczem certyfikatu ISO 9001, co potwierdza jej skupienie na nieustannym doskonaleniu procesów produkcyjnych i logistycznych, które mają być zarówno efektywne gospodarczo, jak i przyjazne dla środowiska.

Overlack także angażuje się w poczynania wspólnoty lokalnej, takie jak inwestycje proekologiczne oraz edukację społeczeństwa na rzecz lepszego zrozumienia problemów środowiskowych oraz podejmowania konkretnych krokacji mających na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na planetę.

Długofalowy sukces firmy jest bezpośrednio powiązany z działaniami ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. Warto podkreślić, że Overlack nie jest jednostkowym przypadkiem – coraz więcej przedsiębiorstw z sektora chemicznego dąży do stawania się bardziej eko, także w Polsce. Działań takich należy się wszakże tylko i wyłącznie cieszyć, gdyż zarówno firma, jak i społeczeństwo w perspektywie długoterminowej tylko na tym zyskują, tworząc wspólnie lepsze jutro.